ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳນັກສຶກສາທີຈົບ ສາຂາວິຊາ: ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິສາວະກຳຊອບແວ

ທີ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ ຂອງສົກຮຽນ 2018-2019


ວັນຄູແຫ່ງຊາດຄົບຮອດ 25 ປີ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ທີ 7 ຕຸລາ ຄົບຮອບ 25 ປີ ( 7 ຕຸລາ 1994-7 ຕຸລາ 2019) ທີວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ