ວິທີແກ້ໄຂ Your Windows license will expire soon ໃນ Windows 10

Your Windows license will expire soon

ບັນຫານີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດມາຈາກການນຳໃຊ້ Windows 10 (ໂດຍສະເພາມອາດຈະແມ່ນ Windows ປອມ) ຈະເຫັນຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງຈະແຈ້ງຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕັ້ງ Windows 10, ໃຊ້ Activation etc. ເພື່ອລົງທະບຽນ (Crack) ແລະອັບເດດ Windows 10 ກັບ Windows Update. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຜູ້ໃຊ້ Windows 10 ພົບ ໜ້າ ຕ່າງແຈ້ງເຕືອນຫລັງຈາກອັບເດດ Windows 10 ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມໃບອະນຸຍາດ Windows ຂອງທ່ານຈະ ໝົດ ອາຍຸໃນໄວໆນີ້ (Your Windows license will expire soon), ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າ Windows ຂອງເພື່ອນຂອງທ່ານ ກຳ ລັງຈະ ໝົດ ອາຍຸໃນໄວໆນີ້. ແລະລະບົບຈະສະແດງ ໜ້າ ຕ່າງຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່າວໄວ້ໃນທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງ 1 ຄັ້ງ +/- ອີກ 5-10 ນາທີ 1 ຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ມັນຈະແຈ້ງເຕືອນເພື່ອສ້າງຄວາມລຳຄານ ແລະ ຖ້າຢາກສືບຕໍ່ ນຳ ໃຊ້ ຕ້ອງຊອກຫາ Activate ທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຕິດຕັ້ງ, ຖ້າທ່ານປ່ອຍໃຫ້ບັນຫານີ້ຢູ່ເລີຍໆ ໃນອີກສອງສາມມື້ Windows 10 ຂອງທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ຈົນກ່ວາທ່ານຈະຊື້ລະຫັດ(Activate)ລົງທະບຽນທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຫຼືຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຊື້ລະຫັດແທ້ ຕ້ອງແກ້ໄຂຕ້ອງແກ້ໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາກັບ SLMGR

ຄຳສັ່ງ SLMGR ຫຼື SLMGR.vbs ແມ່ນເຄື່ອງມືກວດສອບວິນໂດ ຫລືຊື່ເຕັມແມ່ນເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງລິຂະສິດຂອງຊອບແວ Windows(Windows Software Licensing Management Tool) ເມື່ອທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຂອງແທ້ຫຼືປອມແປງຫຼັງຈາກຊື້ຄອມພີວເຕີ້ – ໂນດບຸກ ແລະຮ້ານໄດ້ຕິດຕັ້ງ Windows ພ້ອມທັງບອກໃນໂປໂມຊັ່ນວ່າມັນເປັນຂອງແທ້ ຈາກນັ້ນສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າມັນແມ່ນຂອງແທ້ຫຼືປອມຈາກ ຄຳທີ່ກ່າວມານີ້

ເຂົ້າວິທີການເລີຍ. ກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງ ຄຳ ສັ່ງ SLMGR ແລະ ຄຳ ສັ່ງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ທ່ານຕ້ອງໄປທີ່ Windows Task Manager ໂດຍກົດປຸ່ມແປ້ນພິມ Ctrl + Shift + ESC. ຫຼື ຈະກົດເມົ້າຂວາໃສ່ Taskbar => task Manager ຈາກນັ້ນເລື່ອນໄປທີ່ຊອກຫາຟາຍ Windows Explorer ແລະກົດຂວາໃສ່ ເລືອກ End task.ແລ້ວຈະປະກົດດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນວ່າໜ້າ ຈໍ Windowsຂອງເຮົາຈະຢູ່ໃນສະພາບຈໍດຳ ເຊິ່ງ ໝາຍ ຄວາມວ່າ Windows Explorer ໄດ້ຢຸດເຮັດວຽກແລ້ວ. ທ່ານບໍຕ້ອງຕົກໃຈ

ໃຫ້ໄປທີກົດທີເມນູ File => ເລືອກ Run new task ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

ແລະເລີ່ມຕົ້ນ ໃໝ່ ຂອງ Windows Explorer ໂດຍການພິມ ຄຳ ສັ່ງ explorer.exe ແລ້ວກົດ OK.

ກໍຈະເຫັນວ່າ Windows ຂອງເຮົາກັບມາປົກກະຕິແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຕ້ອງກັບໄປທີເມນູ File => ເລືອກ Run new task ອິກຄັ້ງ ແລ້ວພິມຄຳສັ່ງ cmd.exe ພ້ອມຕິດໝາຍຖຶກໃສ່ Create this task with administrative privileges. ເພື່ອໃຫ້ Command Prom ຖຶກເປິດເປັນ Administrator ແລ້ວກົດ ok ດັ່ງຮູບ

ຫຼັງຈາກນັ້ນພິມ ຄຳ ສັ່ງ SLMGR -REARM ຫຼື slmgr -rearm ຫຼື slmgr.vbs -rearm (ຈະຂຽນຄຳສັ່ງເປັນພິມໃຫຍ່ຫລື ພິິມນ້ອຍ ກໍໄດ້) ແລະກົດ Enter 1 ຄັ້ງ ຄຳ ສັ່ງ slmgr -rearm ຈະຂະຫຍາຍການໃຊ້ງານໂດຍໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມອີກ 120 ວັນ. ກ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາຄີທີ່ແທ້ມາລົງທະບຽນຫຼືສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ມັນຖືກຈັດໃສ່ຫຼັງຈາກນັ້ນໃສ່ມັນຄືນຖ້າເຫັນຄຳສັ່ງ Windows Script Host ກໍສະແດງວ່າສຳເລັດແລ້ວ. ກະລຸນາ Restart ເຄື່ອງ. ພຽງເທົ່ານີ້ກໍສາມາດແກ້ໄຂ ບັນຫາ Your Windows license will expire soon ໃນ Windows 10 ໄດ້ແລ້ວ

ຈາກ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *