ວິທີເອົາ Shortcut ອອກຈາກໜ້າຈໍ

ວິທີເອົາ Shortcut ອອກຈາກໜ້າຈໍ

ສຳລັບມື້ນີ້ຈະມາແນາະນຳວິທີເອົາ Shortcut ອອກຈາກໜ້າຈໍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ທູກ Icon ບໍໃຫ້ມີ Shortcut ໂດຍຈະມີຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກົດປຸ່ມ Window key + R ຫຼື ໄປທີປຸ່ມຄົ້ນຫາພິມຄຳວ່າ registry Editor ຫຼື ພິມໃສ່ Run ວ່າ regedit ແລ້ວກົດ  ok ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຈານັ້ນກໍ່ເລືອກທີ່ =>HKEY_ CLASSES_ROOT

ຂັ້ນຕອນທີ 3:  ແລ້ວຊອກຫາຄຳວ່າ lnkfile (Linkfile) ແລ້ວກົດໃສ່ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ກົດເມົ້າຂວາໃສ່ ls Shortcut ຝາກທີເຫັນເລກສອງຢູ່ນັ້ນພໍເທົ່າກໍສາມາດເອົາ Shortcut ອອກຈາກໜ້າຈໍ ຫຼື ໄວຣັກ Shortcut ອອກໄດ້ແລ້ວ

ສຶກສາເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *