ວິທີລົງ Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer for Windows 8,8.1,10

ທ່ານເຄີຍພົບກັບບັນຫາທີຕິດຕັ້ງໂປຣແກ້ແລ້ວຟ້ອງໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ Net frame ກ່ອນບໍ່ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາແນະນຳ 2 ວິທີທີຈະມາຕິດຕັ້ງ Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer for Windows ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ວິທີທີ່ 1: ເມື່ອເຮົາຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມໃດໂປຣແກຣມໜຶ່ງແລ້ວຟ້ອງຂື້ນມາເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຕິດຕັ້ງ Net framework ກ່ອນທີ່ຈະອານຸຍາດໃຫ້ເຮົາຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມນັ້ນ ໂດຍຈະມີຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໃຫ້ໄປທີ Control panel ເລືອກທີ Uninstall a program ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກທີ Turn Windows features on or off ດັ່ງຮູບ: ຕໍ່ໄປໃຫ້ກົດໃສ່ box (.Net framework 3.5 (includes.Net 2.0 and 3.0)) ແລ້ວກົດ Ok ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນຂັ້ນຕອນການດາວໂຫຼດ Net framework ໃຫ້ເລືອກທີ -> Let …
Continue reading ວິທີລົງ Microsoft .NET Framework 3.5 Offline Installer for Windows 8,8.1,10

ວິທີແກ້ໄຂ Your Windows license will expire soon ໃນ Windows 10

Your Windows license will expire soon ບັນຫານີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດມາຈາກການນຳໃຊ້ Windows 10 (ໂດຍສະເພາມອາດຈະແມ່ນ Windows ປອມ) ຈະເຫັນຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງຈະແຈ້ງຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕັ້ງ Windows 10, ໃຊ້ Activation etc. ເພື່ອລົງທະບຽນ (Crack) ແລະອັບເດດ Windows 10 ກັບ Windows Update. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຜູ້ໃຊ້ Windows 10 ພົບ ໜ້າ ຕ່າງແຈ້ງເຕືອນຫລັງຈາກອັບເດດ Windows 10 ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມໃບອະນຸຍາດ Windows ຂອງທ່ານຈະ ໝົດ ອາຍຸໃນໄວໆນີ້ (Your Windows license will expire soon), ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າ Windows ຂອງເພື່ອນຂອງທ່ານ ກຳ ລັງຈະ ໝົດ ອາຍຸໃນໄວໆນີ້. …
Continue reading ວິທີແກ້ໄຂ Your Windows license will expire soon ໃນ Windows 10

ວິທີຮັກສາໃຫ້ຄອມພິວເຕີໃຫ້ໄວຂື້ນ ແລະ ບໍ່ຕິດ Virus

ທ່ານເຄີຍບໍ່ທີຈະນັ່ງລໍຖ້າຄອມເປັນຊົ່ວໂມງເນື່ອງຈາກຄອມຕິດ virus ແລະ ມີຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອຄ້າງຢູ່ໃນຮາດດິດ     ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງມາແນະນຳວິທີການຮັກສາໃຫ້ທ່ານເພື່ອແກ້ໄຂ ຄອມພິວເຕີຊ້າ, ຖ້າປະຕິບັດຕາມວິທີດັ່ງນີ້ ບັນຫາທີນັ່ງຖ້າຄອມພິວເຕີຈະໝົດໄປ. ວິທີທີ 1      ວິທີນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການລົບຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອອອກໄປຈາກຄອມພິວເຕີໃນຊ່ອງ C. ໂດຍປະກອບມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້: ໃຫ້ ປຸ່ມ Window key + R ຫຼັງຈາກນັ້ນພິມຄຳສັ່ງ %temp% ແລ້ວ ກົດ ok .       ສ່ວນຟາຍທີທ່ານເຫັນນີ້ເປັນຟາຍຂີ້ເຫຍື້ອທີຄ້າງເຫຼືອຢູ່ໃນຄອມຂອງທ່ານໃຫ້ກົດ Ctrl + A ເພື່ອເລືອກທັງໝົດ ແລ້ວກົດ Shift + Delete ເພື່ອລົບຖີ້ມ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້: ວິທີທີ 2      ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັບວິທີທີ 1 ໃຫ້ພີມຄຳສັ່ງໃໝ່ໃສ່ດັ່ງນີ້ ( prefetch )      ເມື່ອກົດ ok …
Continue reading ວິທີຮັກສາໃຫ້ຄອມພິວເຕີໃຫ້ໄວຂື້ນ ແລະ ບໍ່ຕິດ Virus

ກິດຈະກຳໃນວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ

ໃນວັນທີ 8/11/2019 ທາງບໍລິສັດ M150 ໄດ້ມາຈັດງານກິດຈະກຳໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ທັງວິທະຍາໄລ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳໂດຍປະກອບມີ 2 ປະເພດຄື: ບານຕີ(ຍິງ ແລະ ຊາຍ) ແລະ ແຕະຕໍ(ຊາຍ) ໂດຍປະກອບມີ 2 ທີມຄື: ທີມ M150 ແລະ ທີມ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ຕີບານລະຫ່ວາງທີມ M150 ແລະ ທີມ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ

ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳນັກສຶກສາທີຈົບ ສາຂາວິຊາ: ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິສາວະກຳຊອບແວ ທີ ວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານ ໄອທີ ຂອງສົກຮຽນ 2018-2019