• ທັດສະນສືກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ Education of Hongkong University
 • ຕໍ່ໜ້າວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ
 • ສະຖານທີກ້ວາງ
 • ມຸມໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ
 • css slider
 • ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ
ທັດສະນສືກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ Education of Hongkong University1 ຕໍ່ໜ້າວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ2 ສະຖານທີກ້ວາງ3 ມຸມໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ4 ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ5 ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ6
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6

 • ວິໃສທັດ (Vision):
  ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີແລະວິສະວະກຳຊອບ ແວຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນທົ່ວສັງຄົມໂດຍການສະແດງຜົນງານດ້ານ ການອອກແບບແລະຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບແມ່ຂ່າຍຂໍ້ມູນການພັດ ທະນາຊອບແວແລະຜົນງານດ້ານການຮຽນຮູ້ແລະການຄົ້ນຄວ້າໃນລະດັບສູງ ວິທະຍາໄລຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ໜ້າທີ່ (Mission):
  ເອົາໃຈໃສ່,ແລະໃສ່ໃຈຕໍ່ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮໍ່າຮຽນ ໃນສະຖາບັນຢ່າງມີຈັນຍາບັນ, ສັດຈະທຳ, ແລະສິນລະທຳ. ຄວາມຮູ້ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານແລະການສື່ສານ(ICT)ສຳພັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງພັດທະນາແລະ ປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນການສອນ, ວິທີການສອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໃຫ້ທັນກັບຍຸກ ໄອຊີທີ ປະຈຸບັນ.